top of page

ייעוץ ארגוני במשבר- האם המהות השתנתה?

מאז תחילת המשבר עולות שאלות רבות לגבי עתיד הייעוץ הארגוני כגון: האם אנחנו רלוונטיים עדיין?  האם עלינו היועצים לשנות את שיטות העבודה שלנו? את מוקדי העבודה? בתקופה זו ארגונים מתמודדים אתגרים רבים. נדרשות מהם יכולות רבות כגון: גמישות והסתגלות, תפקוד תחת חוסר וודאות, עבודת צוות אפקטיבית ועוד. הפיתוח הארגוני מתעסק בכל הנושאים האלו גם בעת שגרה (גם יועצים פנימיים וגם יועצים חיצוניים). אז מה שונה כעת? האם אנו צריכים לפעול אחרת?

יכול להיות שעם הזמן נאמץ מתודולוגיות ודרכי עבודה חדשות, ואולי גם ישתנו מוקדי העבודה שלנו. אבל לטעמי (וזאת כמובן דעתי האישית בלבד), ברמת המהות עדיין תפקידנו נשאר אותו הדבר- לעזור לארגונים להשיג את המטרות שלהם באמצעות בניית תשתיות ותהליכים תומכים. עם זאת, בתקופה כזו, נדרשת מאתנו עבודה הרבה יותר מאומצת להיות קשובים לצרכי הארגון, על מנת לעזור בצורה טובה. עלינו לשאול את עצמנו כל הזמן מה נכון לנועץ ולארגון? מהן היכולות והצרכים שלו?

אני רוצה להציע שני צירים מרכזיים עליהם אני נע בייעוץ בשגרה ובמשבר בהתאם לצרכי  ומצב הלקוח . דרך החשיבה על הצירים אפשר לשאול את עצמנו האם ברמת המהות התפקיד שלנו השתנה?   

ציר 1 -מוקדי סיוע בייעוץ

רמה תכליתית/משימתית במצבי משבר (ובפרט במשבר הנוכחי) יש להגיב לשינויים כמה שיותר מהר בשביל לקדם תפקוד מיטבי של הארגון- להמשיך לשרת את הלקוחות ולשמור על רציפות עסקית. נדרש מהארגון לדייק את המשימות, התפקידים הפעולות והמנגנונים בשביל להגיב לשינויים הרלוונטיים. תפקיד היועץ לראות האם מכלול התהליכים המשימות בנויים בצורה שמקדמת את מטרות הארגון. במידת הצורך לעשות zoom in ולסייע לדייק את המנגנונים הרלוונטיים.

רמה דינאמית- שינויים רבים בתקופה זו דורשים חשיבה מעמיקה יותר מעבר לרמה המשימתית- על משמעויות, השלכות, מה נכון בשביל הארגון.  כמו  כן, המשבר עשוי לערער תפיסות ניהוליות ולהעמיד ערכים תחת מבחן או קונפליקט. במקרים כאלו ריצה מהירה מדי לרמה האופרטיבית עלולה לגרום נזקים. במקום זאת יש לעזור לארגון לזהות ולהציף שאלות מהותיות, לשמוע קולות שונים, לחשוב להתלבט, ולקבל את ההחלטה הנכונה. בצורה כזו נעזור לארגון ליצור בסיס חזק שיאפשר לו להתמודד עם האתגרים השונים בהמשך.

ציר 2- עמדת היועץ

מייעץ ומדריך- במצבי משבר מידיות התגובה היא קריטית במקרים רבים, בעוד השתהות ארוכה מדי יכולה להזיק לארגון. מגוון גורמים כגון לחץ, עומס מנטאלי, רמת מורכבות הבעיה מקשים פעמים רבות על הארגון להגיב בצורה אפקטיבית ומהירה. במקרים כאלו על היועץ לתת יד- להדריך ולסייע בעצות ממוקדות בשביל לעזור לארגון להתמודד עם המצב ולתת מענה לנושאים הרלוונטיים.

מנחה ומלווה מאפשר (facilitator)- מטרת הייעוץ להעצים את הארגון, לפתח את החשיבה העצמאית והיצירתית ולהרחיב היכולת להתמודד עם מגוון אתגרים.  לכן, ככל שמתאפשר, ובהתאם לרמת המסוגלות הארגונית, עלינו היועצים לתפוס עמדה בה אנו שואלים שאלות , מאתגרים מקשיבים ומשקפים-  על מנת לעזור לארגון לפתור את הבעיות באמצעות הכוחות הפנימיים שלו.

.

רמה דינאמית

מלווה ומאפשר (facilitator)

רמה תכליתית

מייעץ ומדריך

מוקדי העיסוק
בייעוץ

עמדת היועץ

bottom of page