dreamstime_xxl_144393899.jpg

משבר הקורונה, הזדמנות  צמיחה לארגון 

משבר הקורונה מזמן התמודדות עם אתגרים רבים לארגון. אולם ניתן להפוך אותו להזדמנות לצאת ממוקדים ואפקטיביים יותר. אשמח לסייע לכם להתמודד עם השינויים בתקופה הזו, לחזק את עבודת הצוות והמנהלים ולהיערך לתרחישים אפשריים בהמשך
 

אני מציע ליווי בשלושה ערוצים מרכזיים:

בניית תכנית התאוששות והתחדשות ארגונית 

מיקוד פעולות ותהליכים ארגוניים להתמודדות עם המשבר בטווח המידי והארוך. הליווי כולל מספר חלקים:

  • ניתוח שינויים שהתחוללו בשוק ובארגון ובניית תרחישים אפשריים להמשך.

  • הגדרת מהלכים ארגוניים נדרשים להתמודדות עם המצב והדרכים לחולל אותם כגון: דיוק או הגדרה מחודשת של מטרות, משימות, תפקידים, מבנה ארגוני, מנגנונים ותהליכי עבודה.

  • מעקב אחר יישום תכנית הפעולה צעד אחרי צעד תוך למידה מהצלחות והתמודדות עם חסמים.

03.png
ליווי מנהלים

יכולת המנהלים להוביל את הצוותים בצורה אפקטיבית הנה קריטית להצלחת הארגון בתקופה זו. תחת מצב עמימות מתמשך מנהלים נדרשים לקבל החלטות מורכבות ולהתוות את הדרך. אני מציע ליווי אישי למנהלים בארגון בהם נזהה את  הדילמות והאתגרים איתם הם מתמודדים, נבנה ונחזק דרכים להניע קדימה את האנשים והמשימות על מנת להתמודד בהצלחה עם אתגרי התקופה.

01.png

ליווי הנהלות

הנהלה שעובדת טוב יחד ומובילה יחד את הארגון מהווה נכס שמאפשר להתמודד עם אתגרים מגוונים בתקופה זו.  בתהליך הייעוץ נאתר ונגדיר נושאים לקידום ברמת הארגון ונסייע להנהלה להוביל אותם במשותף מתוך הסתכלות מערכתית רחבה: חידוד ודיוק אופן חלוקת תפקידים ומשימות בין חברי ההנהלה, בניית תהליכי עבודה וממשקים בתוך ההנהלה ובארגון.

02.png